Upphandlingspriset

Tack till alla er som skickat in nomineringar för Upphandlingspriset 2020!

Nomineringen har stängt för i år. 

Upphandlingsdagarna tillsammans med Upphandling24 och Inköpsrådet ska nu gå igenom nomineringarna och korar därefter vinnaren som får utses och premieras på Upphandlingsdagarna den 4 februari 2020.

Några kvaliteter som kan belönas:

  • Innovativt resultat, upphandlingen resulterade i en produkt eller tjänst som inte fanns på marknaden
  • Ett gediget förarbete med marknadsanalys och dialog med leverantörer
  • En innovativ avtals- eller utvärderingsmodell
  • Resultatet blev en bra affär
  • Mycket annat: du avgör vad som är bra när du nominerar

Bland de nominerade sållar juryn fram tre kandidater till priset. De får alla tillgång till Upphandlingsdagarna den 4-5 februari, inklusive festmiddagen där prisutdelningen sker. Kandidaterna får kort presentera vad de har åstadkommit  under Upphandlingsdagarna och publiken är med och röstar fram vinnaren.

Vinnaren av Upphandlingspriset 2019

I tider när det pratas allt mer om dialog mellan upphandlare och leverantörer kan årets vinnare av Upphandlingspriset luta sig tillbaka på mångårig erfarenhet av dialog. Dialogen har skett i flera upphandlingar under många år i flera olika former,: fysisk hearing, virtuell hearing på nätet och förfrågningsunderlag på remiss. I dialogen har årets vinnare lyckats få med sig alla typer intressenter i dialogen: brukarorganisationer, den egna verksamheten, upphandlingsenheten samt leverantörer och branschorganisationer. Det kryddat med en systematisk och konsekvent uppföljning av upphandlade avtal där resultatet av uppföljningen direkt har påverkat kommande upphandlingar gör att vinnare  av Upphandlingspriset är Monica Gunnarsson (VGR).

Scroll to Top