Upphandlingspriset

Nu kan du nominera till Upphandlingspriset 1 juni 2021!

Några kvaliteter som har belönats:

  • Innovativt resultat, upphandlingen resulterade i en produkt eller tjänst som inte fanns på marknaden
  • Ett gediget förarbete med marknadsanalys och dialog med leverantörer
  • En innovativ avtals- eller utvärderingsmodell
  • Resultatet blev en bra affär
  • Mycket annat: du avgör vad som är bra när du nominerar

Vinnaren av Upphandlingspriset 2020

Konferensens deltagare röstade fram Älvstranden Utveckling som vinnare av Upphandlingspriset 2020 för sitt arbete gällande Lindholmsleveransen. Läs mer om upphandlingen här! Stort grattis önskar vi på Upphandlingsdagarna, Upphandling24 och Inköpsrådet.

Vinnaren av Upphandlingspriset 2019

I tider när det pratas allt mer om dialog mellan upphandlare och leverantörer kan årets vinnare av Upphandlingspriset luta sig tillbaka på mångårig erfarenhet av dialog. Dialogen har skett i flera upphandlingar under många år i flera olika former,: fysisk hearing, virtuell hearing på nätet och förfrågningsunderlag på remiss. I dialogen har årets vinnare lyckats få med sig alla typer intressenter i dialogen: brukarorganisationer, den egna verksamheten, upphandlingsenheten samt leverantörer och branschorganisationer. Det kryddat med en systematisk och konsekvent uppföljning av upphandlade avtal där resultatet av uppföljningen direkt har påverkat kommande upphandlingar gör att vinnare  av Upphandlingspriset är Monica Gunnarsson (VGR).

Scroll to Top