Upphandlingssystem

Beskrivning​

e-Avrop är ett molnbaserat upphandlingssystem vilket innebär att tjänsten alltid är tillgänglig, att du alltid har tillgång till senaste programversion.

I upphandlingssystemet skapar du projekt där du antingen arbetar själv eller bjuder in andra till samarbete. Ni kan dela på arbetsuppgifter och alla har överblick över hur arbetet fortskrider.
e-Avrop stödjer hela upphandlingsprocessen, från planering, till upphandling, till utvärdering, till kontraktstilldelning och sedan hela avtalsförvaltningen med avvikelsehantering och avtalsuppföljning.

Med e-Avrop får du mer än ett upphandlingsverktyg, du får ett stöd i hela upphandlingsprocessen.

Scroll to Top