Beställningssystem

Beskrivning​

Inköpssystem -anpassat till din organisation

Inköpssystem, beställningssystem, e-handelssystem, kärt barn har många namn. När du som upphandlare är klar med ditt upphandlingsprojekt ska kanske andra i organisationen ta vid och på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt göra beställningar utifrån det avtal du upphandlat fram.

e-Avrop Inköpsmodul består av grundläggande funktionalitet för beställningsprocessen men även av delmoduler för leverantörsportal, it och tjänster. Den inbyggda modulen för kategorispecifik information och inköpsguide ger ett kraftfullt verktyg för intern information och hjälp till även ovana beställare.

e-Avrop erbjuder ett beställningssystem som gör det möjligt för stora och små organisationer att ha kontroll över inköp och beställningar inom organisationen, och att i förlängningen genom ett strukturerat arbetssätt att spara kostnader.

Media

Scroll to Top