OM UPPhandlingsdagarna

Konferens och mötesplats för svensk och europeisk offentlig upphandling

Upphandlingsdagarna är mötesplatsen där upphandlare, leverantörer och stödorganisationer träffas för att skapa de bästa förutsättningarna för det offentliga Sverige. Nästa års fokus är att skapa en konferens med lärorika seminarier där både upphandlare och leverantörer får ny kunskap, men även möts utanför förhandlingarna för att diskutera och lära sig av varandra.

Upphandlingsdagarna arrangeras av Easyfairs som är en av Europas största mässarrangörer. Easyfairs arrangerar varje år ett 50-tal egna mässor i Sverige och driver tre av landets modernaste mässanläggningar – Kistamässan, Åbymässan och Malmömässan. Läs mer här!

Ta reda på årets teman och spår

Årets teman

Vision och framtid

Vi fokuserar på utvecklingen inom offentlig upphandling både i Sverige och ute i Europa under det gångna året. Hur har utvecklingen påverkats av Corona pandemin och hur kommer framtiden att se ut? Regeringen och EU-kommissionen berättar om nuvarande läge och vad som kommer ske inom närmsta framtiden.

Rättsläget just nu

Under en fartfylld och intressant timme tar Anna Ulfsdotter Forssell oss igenom senaste  och aktuell rättspraxis och analyserar de senaste domarna från EU-domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen.

Forskningsläget just nu

Med forskningen som grund ger Sofia Lundberg oss insikter om politiska styrmedel kan vara effektiva och om de kan ge effekt när de används i offentlig upphandling för att uppnå samhällsmål.

Spår dag 1

IT

Vi tar del av intressanta exempel från verkligheten inom it-upphandling. Tre olika organisationer berättar om utvalda upphandlingar de gjort, de delar med sig av hur de praktiskt gått tillväga samt vad som blev bra och vad de kan göra bättre nästa gång.

Strategiskt inköp på riktigt

Både de som kommer från offentlig sektor och från privat sektor få ta del av hur man arbetar strategiskt med sina inköp. Upphandlingsstrategier, kategoristyrning och kvalitetssäkring är några av framgångsfaktorerna för att uppnå strategiska mål.

Djupdykning

Istället för att hålla tre separata föreläsningar inom samma spår kommer vi under en hel för- eller eftermiddag göra djupdykning i ett specifikt ämne. Föreläsningar varvas med workshops och gruppdiskussioner som ger kunskap och verktyg att ta med hem och applicera på egna projekt.  

Vi bjuder in till samtal om vad som är möjligt och inte är möjligt inom ett specifikt juridiskt område. Vi tittar på hur vi kan göra utifrån rådande rättspraxis och ni har gott om tid att få svar på era frågor och dela erfarenheter med varandra.

Under en hel eftermiddag dyker vi djupare i de komplexa frågeställningarna kring arbetsrättsliga villkor. Vill du veta om du kan gå längre än vad LOU medger när du ställer krav på arbetsrättsliga villkor? Hur går själva uppföljningen rent praktiskt till? Övningar varvas med frågestund och erfarenhetsutbyte.

Spår dag 2

Lärdomar från pandemin

Under tre pass går vi igenom vilka lärdomar vi kan dra av en stor kris som corona-pandemin och hur vi kan applicera kunskapen på framtida händelser och kriser. Vi tittar på juridiken och om våra avtal och samarbeten kommer behöva se annorlunda ut i framtiden, hur risken för korruption påverkas, om våra framtida leverantörsstrategier kommer att se annorlunda ut och i så fall på vilket sätt.

Innovation och funktion

Innovation, funktion och smarta lösningar. Det är inte alla som kan göra innovationsupphandlingar men smarta lösningar finns det gott om och funktionskrav kan göra stor skillnad inom ett upphandlingsområde. Vi tar del av exempel från tre olika organisationer på hur olika smarta lösningar kan se ut.

Djupdykning

Istället för att hålla tre separata föreläsningar inom samma spår kommer vi under en hel för- eller eftermiddag göra djupdykning i ett specifikt ämne. Föreläsningar varvas med workshops och gruppdiskussioner som ger kunskap och verktyg att ta med hem och applicera på egna projekt.  

Partnering är ett sätt att samverka mot gemensamma mål. Vi går igenom hur man upphandlar och utvärderar ett partneringprojekt. Ett fördjupningspass där ni kan ställa frågor, ta del av varandras erfarenheter och få mer kunskap till ert nästa eller första partneringprojekt.

En hel förmiddag dedikeras leverantörer till offentlig sektor. Det finns tricks hur man lyckas med upphandlingar, både på upphandlar- och leverantörsidan. Vi kommer reda ut vilka de tricksen är och hur vi kan dra nytta av dem för att göra bättre affärer och få till bättre dialog. En anbudskonsult och en upphandlare kommer tillsammans med er deltagare dela med sig av sina erfarenheter.

Upphandlingsdagarna 2021 i samarbete med

Scroll to Top