Zina Norin

Biografi

Zina har närmare 15 års erfarenhet av offentlig upphandling från stat/kommun. Zina har även tidigare arbetat  med att bygga upp en Bid management funktion på ett statligt bolag som verkar på en konkurrensutsatt marknad inom energibranschen. Nu arbetar Zina som upphandlingsjurist på Upphandlingsmyndighetens affärsenhet. På myndigheten arbetar Zina med att ta fram både  juridiskt och praktiskt stöd i genomförandet av upphandling, varav ett stöd nu om avtalsuppföljning.

Scroll to Top