Sofia Lundberg

Biografi

Sofia Lundberg är professor i nationalekonomi vid Handelshögskolan och enheten för nationalekonomi. Hennes forskning är i huvudsak inom tillämpad mikroekonomi och specifikt marknaders funktionssätt. Inom ramen för detta har hon analyserat kreditrisker, konsumenters beteenden på dagligvarumarknaden och efterfrågan (priselasticitet och fördelningsfrågor) och offentlig upphandling. Arbetet med offentlig upphandling sträcker sig från teoretisk till empirisk, tillämpad forskning och frågor som den offentliga upphandlingen som miljöpolitiskt styrmedel, design, effekter på kvalitet, utvärderingsmodeller, anbudsgivarnas beteenden, leverantörsval och konkurrenseffekter. Den pågående forskningen omfattar effekterna av privatisering inom äldrevård, kartelldetektion, effekter av reglering vid offentlig upphandling, grön offentlig upphandling som medel för att öka andelen mark certifierad för ekologiskt jordbruk. Hon sitter i Konkurrensverkets forskningsråd och deltog i Upphandlingsutredningen fram till och med delbetänkandet, med ett särskilt fokus på frågan om offentlig statistik för upphandlingsområdet. Läs mer på https://www.umu.se/personal/sofia-lundberg/

Scroll to Top