Simon Arvmyren

Biografi

Simon Arvmyrens engagemang som processadvokat gäller såväl skiljedom, som rättegång i domstol inom kommersiell tvistlösning. Han har bland annat varit huvudadvokat i ICC- och SCC-skiljeförfaranden, inklusive mål med utländska motpartsombud och ärenden med statsparter. När det gäller rättegång i svensk domstol har Simon Arvmyren två gånger fört upp mål till Högsta domstolen (NJA 2014 s. 473 och NJA 2010 s. 54).

Som processadvokat omfattar Simon Arvmyrens verksamhet många industrisektorer såsom kommersiella avtal, entreprenad, bank och finans, försäkring, licensiering och patent, energi, infrastruktur, konsulttjänster, distribution och agentur, konkurrensrätt, civilrättsliga aspekter av offentlig upphandling och ekobrottsrelaterade ärenden.

Scroll to Top