Paula Hägg

Biografi

Med närmare 15 års erfarenhet av offentlig upphandling från stat, kommun och landsting/regioner är Paula en av Colligios ledande upphandlingsexperter. Paula är i grunden jurist och är speciellt inriktad mot IT-upphandlingsprojekt där förhandlingsdelen utgör en stor del av uppdragen. Utöver IT-upphandlingar är funktionsupphandlingar ett av Paulas specialistområden där hon ständigt jobbar för att förenkla upphandlingsprocessen för såväl upphandlare som anbudsgivare och därmed skapa förutsättningar för innovation och utveckling. Paula är upphandlingsjuridiskt ansvarig på Colligio och företräder vid behov beställare i juridiska processer.

Scroll to Top