Arkiv: Guests

Manage guests on your website

Paula Hägg

Upphandlingskonsult och upphandlingsjuridiskt ansvarig, Colligio AB.

Sofia Lundberg

Professor i nationalekonomi och rektor, Handelshögskolan vid Umeå Universitet.

Zina Norin

Upphandlingsjurist, Upphandlingsmyndighetens affärsenhet.

Scroll to Top