Martin Bogg

Biografi

Martin Bogg är verksam på Advokatfirman Delphi och är specialiserad mot offentlig upphandling och offentliga kontrakt. Martin har varit ombud för såväl upphandlande myndigheter som leverantörer i ett stort antal rättsprocesser inom offentlig upphandling, inklusive i Högsta förvaltningsdomstolen och EU-domstolen. Martin bistår klienter med juridisk rådgivning i alla delar av den offentliga affären, från upphandling till avtalets genomförande. Martin är en återkommande och uppskattad föreläsare inom offentlig upphandling och skriver artiklar i upphandlingsrättsliga tidskrifter.

Scroll to Top