John Hane

Biografi

John Hane är affärsjurist med inriktning på entreprenadrätt och offentlig upphandling och en av Sveriges ledande specialister när det gäller frågan om när, hur och varför det är lämpligt att driva byggprojekt med utökad samverkan (partnering) istället för på traditionellt vis. Han anlitas regelbundet som strategisk rådgivare vid stora infrastrukturprojekt för bedömningar av olika genomförande- entreprenad- och ersättningsformer och uppdelningar i mindre kontrakt. John Hane är en av två författare bakom en forskningsrapport om ökad innovation vid entreprenadupphandlingar och förekommer ofta med artiklar i fackpressen. Han arbetar också med förvaltning av upphandlande kontrakt och ofrånkomligen också med tvistelösning som följer på det.  John har också medverkat som enda jurist i den svenska certifieringskommittén för standarden ISO 44001 om ökad samverkan inom näringslivet.

Scroll to Top