Johan Davidsson

Biografi

Johan Davidsson är samhällsvetare med miljövetenskaplig inriktning och har arbetat med hållbar offentlig upphandling sedan 2016. I sin roll på förvaltningen Inköp och upphandling i Göteborgs Stad är han specialiserad på socialt ansvarsfull upphandling. Johans primära ansvarsområden är tillgänglighetsfrågor, reserverade upphandlingar för sociala företag, rättvis handel och arbetsrättsliga villkor, både enligt ILO:s kärnkonventioner och enligt kollektivavtal. Att arbeta med dessa frågor i en så stor organisation som Göteborgs Stad medför utmaningar, men också stora möjligheter att påverka samhället i en mer hållbar riktning.

Scroll to Top