Jerker Alm

Biografi

Arbetar sedan 20 år tillbaka löpande med upphandlingsjuridiska frågor, företräder såväl leverantörer som upphandlande myndigheter. Biträder klienter inom ett antal olika branscher som energi, ren­hållning, IT och hälsovård. I arbetsdagen är upprättande av avtal ett stående inslag, såsom olika former av leverans-, samarbets- och entreprenadavtal. Rådgivningen till upphand­lande myndigheter består såväl av biträde i genomförandet av själva upphandlingsprocessen som biträde vid överpröv­ningar och hantering av even­tuella avtalsfrågor vid genomförande av leverans. Arbetade innan åter­komst­en till advokatjobbet 2007 som jurist vid Region Skåne med ansvar för affärsjuridiken inom Region­en.

Scroll to Top