Hannes Dernehl

Biografi

Hannes är medgrundare till Tendium, ett stockholmsbaserat forskningsbolag som använder avancerad datateknik och artificiell intelligens för att strukturera och analysera all tillgänglig data om offentliga upphandlingar och inköp. Hannes har en bakgrund som mjukvaruentreprenör och leverantör till offentlig sektor och har därigenom fått mångårig erfarenhet av anbudsarbete och de svårigheter med omfattande administration och tidsåtgång som det innebär att lägga anbud. Dessa erfarenheter har legat till grund för Tendium som har som mission att med hjälp av datadrivna processer, automation och intelligent beslutsstöd minska kostnaden och tidsåtgången för både inköpare och leverantörer i samband med offentliga upphandlingar samt att därmed också spara pengar till samhället.

Scroll to Top