Fredrik Kristiansson

Biografi

Fredrik är ansvarig för IKEA:s offensiva satsning på Offentlig sektor i Sverige. Sen drygt 3 år tillbaka så arbetar han som ansvarig på IKEA Sverige med fokus att etablera IKEA som en betydande aktör i den offentliga sektorn i Sverige. Fredrik har arbetat med försäljning till offentlig sektor i nästan 20 år. Tidigare arbetade han på Visma Commerce och ansvarade bl.a. för att etablera upphandlingssystemet TendSign på den svenska marknaden 2006-2015. Fredrik har dessutom arbetat med att hjälpa 100-tals svenska företag att etablera sig på upphandlingsmarknaden kopplat till säljstrategi och arbetssätt.