Eva Fredrikson

Biografi

Eva Fredrikson har omfattande erfarenhet av kvalificerad juridisk rådgivning inom IT‑området, särskilt kommersiella avtal. Hon anlitas av både företag och myndigheter i samband med upphandling av IT-tjänster och IT‑system samt outsourcingprojekt. Eva arbetar även med IT-frågor i samband med företagsförvärv.