Daniel Wendelsson

Biografi

Daniel Wendelsson (tidigare Johansson) leder sedan år 2016 rådgivningen inom offentlig upphandling på Vinges Stockholmskontor. Daniel har stor erfarenhet av domstolsprocesser i upphandlingsmål och biträder klienter i alla skeden vid upphandlingar och avtal mellan offentlig sektor och leverantörer. Han anlitas också återkommande i ärenden som rör konstitutionell rätt, offentlig rätt och förvaltningsprocess. Daniel är medförfattare till boken ”Överprövning av upphandling – och andra rättsmedel enligt LOU och LUF” och har skrivit flera artiklar i ämnet. Tidigare arbetade Daniel på Konkurrensverket med att föra talan i mål om upphandlingsskadeavgift och att skriva Konkurrensverkets expertyttranden i överprövningsmål.

Scroll to Top