Dan Frödén

Biografi

Dan har arbetat med offentliga upphandlingar sedan mer än 25 år. Grundat OPIC (som idag heter Visma Commerce) och undervisat i LOU/LUF/LUK/LUFS för mer än 15 000 organisationer. Dan har skrivit tusentals anbud och deltagit operativt i många förhandlingar. Ledstjärna har alltid varit ”Den Korrekta och Affärsmässiga upphandlingen”. Dan:s föreläsningar är jordnära. Innehållet är praktiskt tillämpbart, aktuellt och intressant.

Sedan 2005 äger han två bolag, Tenders Sverige AB, som vänder sig med stöd till anbudsgivande part, till nytta också för upphandlaren, som därigenom får ett korrekt och välskrivet anbud att utvärdera samt det andra bolaget, Tenders International Consulting vänder sig till upphandlande myndigheter och enheter med lösningar inom organisation, avtalsuppföljning, affärsmannaskap, kvalitetssäkring mm.

Scroll to Top