Dan Frödén

Biografi

Dan har arbetat med offentliga upphandlingar sedan mer än 25 år. Grundat OPIC (som idag heter Visma Commerce) och undervisat i LOU/LUF/LUK/LUFS för mer än 15 b000 organisationer. Idag äger han två bolag: Tenders Sverige AB, som vänder sig med stöd till anbudsgivande part, till nytta också för upphandlaren, som därigenom får ett korrekt och välskrivet anbud att utvärdera. Det andra bolaget, Tenders International Consulting vänder sig till upphandlande myndigheter och enheter med lösningar inom organisation, avtalsuppföljning, affärsmannaskap, kvalitetssäkring mm.

Scroll to Top