Charlotta Strengberg

Biografi

Charlotta har över 20 års erfarenhet av att arbeta med inköp för den offentliga sektorn. Med en bakgrund från kommun och landsting/regioner har Charlotta en lösningsorienterad profil med stort fokus på att upprätthålla de EU-rättsliga principerna. Charlotta har utöver sin roll som inköpare och upphandlare ansvarat för flera utbildningar på högskola och yrkeshögskolor. I sin roll som upphandlingskonsult arbetar Charlotta för att skapa förutsättningar för mindre kommuner och verksamheter att få en bra affär, vilket lett till hennes fördjupade intresse för funktionsupphandling.

Scroll to Top