Anna Ulfsdotter Forssell

Biografi

Anna Ulfsdotter Forssell, jur.kand. Lunds Universitet 1991. Efter att ha arbetat i staten och domstolar i tio år (Näringsfrihetsombudsmannen, Konkurrensverket, Norrtälje tingsrätt, Svea hovrätt och Länsstyrelsen i Stockholms län) har Anna Ulfsdotter Forssell i år arbetat i 20 år på olika advokatbyråer. För drygt ett år sedan startade Anna Ulfsdotter Forssell firman Ulfsdotter Law, en advokatbyrå helt specialiserad inom det upphandlingsrättsliga området.

Anna Ulfsdotter Forssell har mer än 20 års erfarenhet av upphandlingsrätt. Anna Ulfsdotter Forssell bistår såväl upphandlande myndigheter och enheter som leverantörer genom en upphandlings alla faser. Målsättningen är alltid att hjälpa klienterna göra bra offentliga affärer.

Anna Ulfsdotter Forssell har företrätt klienter i upphandlingsmål i EU-domstolen, Högsta förvaltningsdomstolen, både i Sverige och i Finland, och i Högsta domstolen.

Under 2017–2018 var Anna Ulfsdotter Forssell särskild utredare i Utredningen om vissa förenklade upphandlingsregler (SOU 2018:44). Anna Ulfsdotter Forssell är ledamot i Sveriges advokatsamfunds huvudstyrelse, sitter också som suppleant i Blomsterfondens styrelse och är ledamot i Centrum för rättvisas juristråd.

Anna Ulfsdotter Forssell skriver regelbundet Domstolskoll på Inköpsrådet, Lexinokommentarer till LOU, analyser för JP Infonet m.m.

Foto: Magnus Skoglöf

Scroll to Top