Anna Nyström

Biografi

Anna Nyström är verksam i Delphis tvistlösningsgrupp och biträder byråns klienter i rättsliga processer i allmän domstol och inför skiljenämnd. Anna arbetar även med offentlig upphandling och biträder såväl upphandlande myndigheter som leverantörer i alla delar av den offentliga affären, från upphandling till avtalets genomförande.

Scroll to Top