Anna Hofling Johansson

Biografi

Anna Hofling Johansson är specialiserad inom offentlig rätt med särskilt fokus på offentlig upphandling och offentlighet och sekretess. Hon har över tio års erfarenhet av arbete med offentlig rätt och leder verksamheten inom området på Vinges Göteborgskontor. Anna biträder regelbundet både offentliga och privata aktörer genom hela upphandlingscykeln med bl.a. rättsutredningar avseende upphandlingsplikt, upprättande och tolkning av upphandlingsdokument, rådgivning till anbudsgivare, som ombud vid överprövning av offentliga upphandlingar och med avtalstolkning. Anna har stor erfarenhet av frågor rörande offentlighet och sekretess vid offentliga upphandlingar, både från rådgivning och från uppdrag som ombud i domstol. Anna håller regelbundet utbildningar och föredrag inom upphandlingsjuridik och offentlighet- och sekretess.