Visma Commerce AB

Om oss

Visma Commerce är Nordens största leverantör av inköps-, upphandlings- och anbudstjänster. Vi är den naturliga länken mellan köpare och säljare inom privat och offentlig sektor.

Visma Tendsign är Sveriges ledande molntjänst för digitaliserad upphandling och ett helt avgörande arbetsverktyg för hundratals statliga myndigheter, kommuner, landsting och flertalet privata bolag. Med TendSign kan du som upphandlare effektivisera din arbetsprocess. Du jobbar helt digitalt med din upphandling i strukturerade dokument som enkelt delas med kollegor.

Verktyget ger möjlighet att samköra och dokumentera alla aktiviteter med full spårbarhet. Det är dessutom enkelt att skapa elektroniska förfrågningar, låta leverantören ställa frågor eller lämna sin offert digitalt.

Markerad produkt

Produkter

Nyheter

Jobberbjudanden

Kontakta oss

Scroll to Top