Polismyndigheten

Om oss

Polisens It-avdelning levererar it-stöd till hela Polismyndigheten och dess drygt 31 500 medarbetare. It-avdelningen har drygt 950 anställda som tillsammans sköter utveckling, drift och underhåll av it-stödet till myndighetens alla olika verksamhetsområden. Vi samverkar även i tekniska frågor med andra rättsvårdande myndigheter inom landet samt bidrar aktivt till det rättsvårdande arbetet inom EU.

Sektionen It-inköp, som är en del av it-avdelningskansliet, tillhandahåller bl.a. stöd i upphandlings- och inköpsfrågor, hantering av externa leverantörer, samt juridiskt stöd och expertkompetens inom polisdatalagen och personuppgiftslagen och liknande rättsområden. Sektionen är en expanderande inköpsorganisation som har en drivande och proaktiv roll när det gäller att förse polisorganisationen med it- lösningar. Vi bidrar till polisorganisationens förmåga att kontinuerligt och på ett rättssäkert sätt tillgodose Polisens behov av optimerade produkter och tjänster inom it, till nytta för användarna och medborgarna. På It-inköp får vi möjlighet att arbeta med några av de mest utmanade och intressanta upphandlings- och inköpsuppdragen i nära samarbete med den polisiära verksamheten.

Markerad produkt

Produkter

Nyheter

Jobberbjudanden

Kontakta oss

Scroll to Top