Plenum

Vision och framtid: Så ska regeringen utveckla offentlig upphandling

Talare: Lena Micko. Den första oktober 2019 tillträdde Lena MIcko som cicvilminster och efterträdde Ardalan Shekarabi. Lena Micko är därmed ansvarig i regeringen för frågor kring offentlig upphandling. Med sin bakgrund som kommunstyrelseordförande och vice ordförande i nuvarnde SKR har hon en bred erfarenhet av upphandlingsfrågor . Föredraget följs av en utfrågning av ministern.

Vision och framtid: Så ska EU-kommissionen utveckla offentlig upphandling

Talare: Katharina Knapton-Vierlich. I Katharina Knapton-Vierlichs ansvarsområde ingår den övergripande strategiska dimensionen av offentlig upphandling inom EU samt socialt ansvarsfull upphandling och grön upphandling samt kampen mot korruption. Hon redogör här för den senaste utvecklingen av EU:s upphandlingspolicy.

Ny genomlysning av offentliga inköp

Talare: Hannes Dernehl. I ett forskningsprojekt har Tendium läst in data om offentliga upphandlingar och kan med med nya teknik i form av grafdatabaser ta fram nya samband och relationer mellan data. Här får du en genomgång av vad tekniken innebär och ny fakta kring offentliga inköp.

Scroll to Top