KONFERENSPROGRAM

Programmet uppdateras löpande med nya sessioner och talare.

Sortera  
19 Resultat
5 februari, Digitalisering, Föreläsning
Christer Fröling  Ragnar Lindholm 

AI för bättre upphandlingskrav

Talare: Ragnar Lindholm och Christer Fröling. Med ny teknik kan formuleringar och krav i upphandlingsdokument analyseras. Potentiellt otydliga eller motstridiga krav kan på automatiskt väg upptäckas för att korrigeras innan upphandlingen annonseras. En genomgång av vad dagens teknik kan prestera.

Läs mer »
4 februari, Entreprenad, Föreläsning
Hedvig Cassne Lagrell 

Avsteg från AB, ABT och ABK

Talare: Hedvig Cassne Lagrell. Avsteg från standardavtalen för entreprenader och tekniska konsulter är vanliga. När är det lämpligt, när passar det inte och vilka kan konsekvenserna av olämpliga avsteg bli?

Läs mer »
4 februari, Föreläsning, Strategiskt inköp – på riktigt
Talare presenteras inom kort 

Erfarenheter från privata näringslivet

Talare: TBA. Så fungerar strategiskt inköp i det privata näringslivet. Ta del av erfarenheter och lärdomar som kan föras över till offentlig upphandling.

Läs mer »
5 februari, Digitalisering, Föreläsning
Nicklas Thorgerzon 

GDPR drygt ett år senare

Talare: Nicklas Thorgerzon. GDPR påverkar både upphandlingen och avtalet. Här får du en inblick i hur du som upphandlare och anbudslämnare måste agera för att följa regelverket.

Läs mer »
5 februari, Affärer, Föreläsning
Fredrik Kristiansson 

Leverantör för en timme – utmaningar och möjligheter

Talare: Fredrik Kristiansson. Hur gör man som företag när kraven som ställs i upphandlingar inte möter de lösningar du har att erbjuda? Genom att arbeta proaktivt och ge all information om sin bransch och sina lösningar, då kan man tillsammans med köparna utveckla kommande kravspecifikationer.

Läs mer »
5 februari, Föreläsning, Hållbarhet
Erik Gustafsson 

Livscykelanalys för minskad klimatpåverkan

Talare: Erik Gustafsson. För att kunna ställa rätt krav måste du ha koll på klimatpåverkan i produktens hela livscykel: från råvara och tillverkning till hur den används och återvinns.

Läs mer »
4 februari, Föreläsning, Plenum
Hannes Dernehl 

Ny genomlysning av offentliga inköp

Talare: Hannes Dernehl. I ett forskningsprojekt har Tendium läst in data om offentliga upphandlingar och kan med med nya teknik i form av grafdatabaser ta fram nya samband och relationer mellan data. Här får du en genomgång av vad tekniken innebär och ny fakta kring offentliga inköp.

Läs mer »
4 februari, Föreläsning, Strategiskt inköp – på riktigt
Helena Sköld Lövgren  Katja Bähr  Sebastian Nordgren 

Panelsamtal: Hit vill vi nå. Så långt har vi kommit

Talare: Katja Bähr, Sebastian Nordgren och Helena Sköld Lövgren. Tre upphandlingschefer i panelsamtal om strategiskt inköp. Samtalet kretsar kring frågor som Vad krävs i form av resurser och kompetenser för att kunna arbeta strategiskt med inköp? Hur styr man om en organisation? Vad är vinsterna med att arbeta strategiskt? Hur långt har vi kommit? Vad

Läs mer »
4 februari, Entreprenad, Föreläsning
Viktoria Edelman 

Partnering – möjligheter och fallgropar

Talare: Viktoria Edelman. Att samverka vid entreprenader med partnering blir allt vanligare och en metod som många utförare förespråkar. När passar formen och vilka svårigheter finns i processen?

Läs mer »
5 februari, Föreläsning, Hållbarhet
Bodil Nordin 

Rätt krav för hållbarhet och cirkulär ekonomi

Talare: Bodil Nordin. Genom att ställa rätt typ av krav i upphandlingar kan offentliga myndigheter bidra till en cirkulär ekonomi och mer återanvändning, vilket ger positiva effekter för både miljö och klimat. Marknad och utbud är redo, men hittills har efterfrågan från offentliga kunder varit svar. Hållbarhetschef Bodil Nordin visar på fördelar och möjligheter samt

Läs mer »
5 februari, Föreläsning, Hållbarhet
Johan Davidsson 

Så följer vi upp arbetsrättsliga villkor

Talare: Johan Davidsson. Upphandlare ska ställa krav på lön, arbetstid och semester i nivå med kollektivavtal där det är behövligt. Göteborgs stad har inte bara följt krav utan även följt upp dem. Ta del av deras erfarenheter.

Läs mer »
Scroll to Top