KONFERENSPROGRAM

Ta en titt nedan för förra årets program!

Sortera  
14 Resultat
5 februari, Affärer, Föreläsning
Dan Frödén 

Öka lönsamheten och minska risken i dina affärer

Talare: Dan Frödén. Pressade priser, dåliga marginaler och höga risker nämns ofta i samma mening som offentlig upphandling. Här får du konkreta exempel på hur du får högre lönsamhet i din försäljning till offentlig sektor. Den offentliga sektorn dikterar dessutom oftast avtalsvillkoren. Här tar anbudsgivaren risker som sällan värderas. Du får verktyg att optimera din

Läs mer »
5 februari, Föreläsning, Hållbarhet
Bodil Nordin 

Rätt krav för hållbarhet och cirkulär ekonomi

Talare: Bodil Nordin. Genom att ställa rätt typ av krav i upphandlingar kan offentliga myndigheter bidra till en cirkulär ekonomi och mer återanvändning, vilket ger positiva effekter för både miljö och klimat. Marknad och utbud är redo, men hittills har efterfrågan från offentliga kunder varit svar. Hållbarhetschef Bodil Nordin visar på fördelar och möjligheter samt

Läs mer »
5 februari, Digitalisering, Föreläsning
Christer Fröling  Ragnar Lindholm 

AI för bättre upphandlingskrav

Talare: Ragnar Lindholm och Christer Fröling. Med ny teknik kan formuleringar och krav i upphandlingsdokument analyseras. Potentiellt otydliga eller motstridiga krav kan på automatiskt väg upptäckas för att korrigeras innan upphandlingen annonseras. En genomgång av vad dagens teknik kan prestera.

Läs mer »
5 februari, Föreläsning, Hållbarhet
Erik Gustafsson 

Livscykelanalys för minskad klimatpåverkan

Talare: Erik Gustafsson. För att kunna ställa rätt krav måste du ha koll på klimatpåverkan i produktens hela livscykel: från råvara och tillverkning till hur den används och återvinns.

Läs mer »
5 februari, Affärer, Föreläsning
Daniel Wendelsson  Kristoffer Sällfors 

Samarbete för att vinna affärer

Talare: Daniel Wendelsson & Kristoffer Sällfors. Det finns många olika sätt för leverantörer att samverka i upphandlingar. Här får du en genomgång av hur regelverket ser ut och vilka möjligheter som finns.

Läs mer »
5 februari, Workshop
Anna Nyström  Martin Bogg  Simon Arvmyren 

Skadestånd vid offentliga kontrakt

Talare: Anna Nyström, Martin Bogg & Simon Arvmyren. Skadestånd är en risk/möjlighet både enligt LOU och avtalsrätten. I praktisk workshop får du arbeta med konkreta case kring skadestånd vid offentlig upphandling.

Läs mer »
5 februari, Digitalisering, Föreläsning
Nicklas Thorgerzon 

GDPR drygt ett år senare

Talare: Nicklas Thorgerzon. GDPR påverkar både upphandlingen och avtalet. Här får du en inblick i hur du som upphandlare och anbudslämnare måste agera för att följa regelverket.

Läs mer »
5 februari, Affärer, Föreläsning
Fredrik Kristiansson 

Leverantör för en timme – utmaningar och möjligheter

Talare: Fredrik Kristiansson. Hur gör man som företag när kraven som ställs i upphandlingar inte möter de lösningar du har att erbjuda? Genom att arbeta proaktivt och ge all information om sin bransch och sina lösningar, då kan man tillsammans med köparna utveckla kommande kravspecifikationer.

Läs mer »
5 februari, Workshop
Daniel Wendelsson  Gabriella Fossum Gunnarsson 

Offentlighet och sekretess i praktiken

Talare: Gabriella Fossum Gunnarsson och Daniel Wendelsson. Upphandlare måste i allt större omfattning väga begäran om sekretess på anbud mot offentlighetsprincipen och kraven på transparens i upphandlingen. I en praktisk workshop får du under professionell vägledning göra egna avväganden.

Läs mer »
Scroll to Top