KONFERENSPROGRAM

Ta en titt nedan för förra årets program!

Sortera  
17 Resultat
4 februari, Plenum
Lena Micko 

Vision och framtid: Så ska regeringen utveckla offentlig upphandling

Talare: Lena Micko. Den första oktober 2019 tillträdde Lena MIcko som cicvilminster och efterträdde Ardalan Shekarabi. Lena Micko är därmed ansvarig i regeringen för frågor kring offentlig upphandling. Med sin bakgrund som kommunstyrelseordförande och vice ordförande i nuvarnde SKR har hon en bred erfarenhet av upphandlingsfrågor . Föredraget följs av en utfrågning av ministern.

Läs mer »
4 februari, Plenum
Katharina Knapton-Vierlich 

Vision och framtid: Så ska EU-kommissionen utveckla offentlig upphandling

Talare: Katharina Knapton-Vierlich. I Katharina Knapton-Vierlichs ansvarsområde ingår den övergripande strategiska dimensionen av offentlig upphandling inom EU samt socialt ansvarsfull upphandling och grön upphandling samt kampen mot korruption. Hon redogör här för den senaste utvecklingen av EU:s upphandlingspolicy.

Läs mer »
4 februari, Föreläsning, Plenum
Hannes Dernehl 

Ny genomlysning av offentliga inköp

Talare: Hannes Dernehl. I ett forskningsprojekt har Tendium läst in data om offentliga upphandlingar och kan med med nya teknik i form av grafdatabaser ta fram nya samband och relationer mellan data. Här får du en genomgång av vad tekniken innebär och ny fakta kring offentliga inköp.

Läs mer »
4 februari, Workshop
Christian Blume  Zina Norin 

Kom igång med avtalsuppföljningen

Talare: Christian Blume och Zina Norin. Uppföljning är ett eftersatt område inom många upphandlande organisationer. I denna workshop får du praktiskt och konkret stöd för att komma igång med uppföljningen.

Läs mer »
4 februari, Föreläsning, Juridik med affären i fokus
Jerker Alm 

Så kan avtalet ändras

Talare: Jerker Alm. Avtal som löper över längre tid kan behöva anpassa för att fungera bättre när omständigheter förändras. Det är samtidigt en balansakt. För stora förändringar leder till att det ändrade avtalet kan ses som en otillåten direktupphandling. Jerker Alm reder ut var går gränsen mellan tillåtna ändringar och ändringar som innebär ny upphandling.

Läs mer »
4 februari, Föreläsning, Strategiskt inköp – på riktigt
Tomas Näslund 

Strategiskt inköp – en crash course

Talare: Tomas Näslund. Vad innebär att inköpsorganisationen är strategisk? Vilka kompetenser krävs i inköpsorganistionen? Hur måste arbetssättet förändras och vilka fördelar ger strategistk inkköp för organisationen som inköpsfuntkionen servar? I denna snabbkurs i strategiskt inköp får du svaren på dina frågor.

Läs mer »
4 februari, Entreprenad, Föreläsning
John Hane 

Upphandlingsstrategier för effektivitet och innovation i entreprenader

Talare: John Hane. Rätt upphandlingsstrategier ger balans mellan samarbete och konkurrens. Ju mer ett byggprojekt kännetecknas av komplexitet, kundanpassning, osäkerhet och tidspress ju mer samverkan krävs mellan projektets aktörer. Enklare, standardiserade projekt med låg osäkerhet och liten tidspress kan istället upphandlas med stort fokus på konkurrens.

Läs mer »
4 februari, Workshop
Hannes Dernehl 

Digitalisera inköp med AI

Talare: Hannes Dernehl. En praktisk workshop kring hur ny teknik kan användas för att göra bättre upphandlingar. Diskutera och prioritera de områden där du vill se utökat digitalt stöd effektivisera ditt dagliga arbete. Workshopen sker under ledning av forskare och utvecklare inom området.

Läs mer »
4 februari, Föreläsning, Strategiskt inköp – på riktigt
Helena Sköld Lövgren  Katja Bähr  Sebastian Nordgren 

Panelsamtal: Hit vill vi nå. Så långt har vi kommit

Talare: Katja Bähr, Sebastian Nordgren och Helena Sköld Lövgren. Tre upphandlingschefer i panelsamtal om strategiskt inköp. Samtalet kretsar kring frågor som Vad krävs i form av resurser och kompetenser för att kunna arbeta strategiskt med inköp? Hur styr man om en organisation? Vad är vinsterna med att arbeta strategiskt? Hur långt har vi kommit? Vad

Läs mer »
4 februari, Entreprenad, Föreläsning
Viktoria Edelman 

Partnering – möjligheter och fallgropar

Talare: Viktoria Edelman. Att samverka vid entreprenader med partnering blir allt vanligare och en metod som många utförare förespråkar. När passar formen och vilka svårigheter finns i processen?

Läs mer »
4 februari, Föreläsning, Juridik med affären i fokus
Gabriella Fossum Gunnarsson 

Undvika nollbud och osunda priser

Talare: Gabriella Fossum Gunnarsson. Vilka möjligheter finns det för upphandlare att styra priser i upphandlingar för att undvika oseriösa anbud? Hur ska du som leverantör agera om en konkurrent lämnar orimliga priser.

Läs mer »
4 februari, Entreprenad, Föreläsning
Hedvig Cassne Lagrell 

Avsteg från AB, ABT och ABK

Talare: Hedvig Cassne Lagrell. Avsteg från standardavtalen för entreprenader och tekniska konsulter är vanliga. När är det lämpligt, när passar det inte och vilka kan konsekvenserna av olämpliga avsteg bli?

Läs mer »
Scroll to Top