Undvika nollbud och osunda priser

Talare: Gabriella Fossum Gunnarsson.
Vilka möjligheter finns det för upphandlare att styra priser i upphandlingar för att undvika oseriösa anbud? Hur ska du som leverantör agera om en konkurrent lämnar orimliga priser.

Scroll to Top