Vision och framtid: Så ska regeringen utveckla offentlig upphandling

Talare: Lena Micko. Den första oktober 2019 tillträdde Lena MIcko som cicvilminster och efterträdde Ardalan Shekarabi. Lena Micko är därmed ansvarig i regeringen för frågor kring offentlig upphandling. Med sin bakgrund som kommunstyrelseordförande och vice ordförande i nuvarnde SKR har hon en bred erfarenhet av upphandlingsfrågor . Föredraget följs av en utfrågning av ministern.

Scroll to Top