Vision och framtid: Så ska EU-kommissionen utveckla offentlig upphandling

Talare: Katharina Knapton-Vierlich. I Katharina Knapton-Vierlichs ansvarsområde ingår den övergripande strategiska dimensionen av offentlig upphandling inom EU samt socialt ansvarsfull upphandling och grön upphandling samt kampen mot korruption. Hon redogör här för den senaste utvecklingen av EU:s upphandlingspolicy.

Scroll to Top