Partnering – möjligheter och fallgropar

Talare: Viktoria Edelman.
Att samverka vid entreprenader med partnering blir allt vanligare och en metod som många utförare förespråkar. När passar formen och vilka svårigheter finns i processen?

Scroll to Top