KONFERENSPROGRAM

Programmet uppdateras löpande med nya sessioner och talare.

Sortera  
31 Resultat
4 februari, Föreläsning, Juridik med affären i fokus
Johan Hübner  Martin Bogg 

Sociala medier ❤️ upphandling

Talare: Martin Bogg och Johan Hübner. Facebook, LinkedIn och Instagram används idag inte i någon större omfattning för offentlig upphandling, men kan det vara ett sätt att sprida information och skapa engagemang. Vilka blir de jurdiska konsekvenserna. I det här passet får du reda på när, var och hur sociala medier kan användas i offentlig

Läs mer »
4 februari, Föreläsning, Strategiskt inköp – på riktigt
Tomas Näslund 

Strategiskt inköp – en crash course

Talare: Tomas Näslund. Vad innebär att inköpsorganisationen är strategisk? Vilka kompetenser krävs i inköpsorganistionen? Hur måste arbetssättet förändras och vilka fördelar ger strategistk inkköp för organisationen som inköpsfuntkionen servar? I denna snabbkurs i strategiskt inköp får du svaren på dina frågor.

Läs mer »
4 februari, Föreläsning, Juridik med affären i fokus
Gabriella Fossum Gunnarsson 

Undvika nollbud och osunda priser

Talare: Gabriella Fossum Gunnarsson. Vilka möjligheter finns det för upphandlare att styra priser i upphandlingar för att undvika oseriösa anbud? Hur ska du som leverantör agera om en konkurrent lämnar orimliga priser.

Läs mer »
4 februari, Entreprenad, Föreläsning
John Hane 

Upphandlingsstrategier för effektivitet och innovation i entreprenader

Talare: John Hane. Rätt upphandlingsstrategier ger balans mellan samarbete och konkurrens. Ju mer ett byggprojekt kännetecknas av komplexitet, kundanpassning, osäkerhet och tidspress ju mer samverkan krävs mellan projektets aktörer. Enklare, standardiserade projekt med låg osäkerhet och liten tidspress kan istället upphandlas med stort fokus på konkurrens.

Läs mer »
4 februari, Workshop
Lennart Borghagen 

Våga förhandla

Talare: Lennart Borghagen. Det är möjligt att förhandla i de flesta upphandlingar, men möjligheten tas sällan till vara. Här får du en praktisk genomgång i hur du förhandlar.

Läs mer »
4 februari, Plenum
Katharina Knapton-Vierlich 

Vision och framtid: Så ska EU-kommissionen utveckla offentlig upphandling

Talare: Katharina Knapton-Vierlich. I Katharina Knapton-Vierlichs ansvarsområde ingår den övergripande strategiska dimensionen av offentlig upphandling inom EU samt socialt ansvarsfull upphandling och grön upphandling samt kampen mot korruption. Hon redogör här för den senaste utvecklingen av EU:s upphandlingspolicy.

Läs mer »
4 februari, Plenum
Lena Micko 

Vision och framtid: Så ska regeringen utveckla offentlig upphandling

Talare: Lena Micko. Den första oktober 2019 tillträdde Lena MIcko som cicvilminster och efterträdde Ardalan Shekarabi. Lena Micko är därmed ansvarig i regeringen för frågor kring offentlig upphandling. Med sin bakgrund som kommunstyrelseordförande och vice ordförande i nuvarnde SKR har hon en bred erfarenhet av upphandlingsfrågor . Föredraget följs av en utfrågning av ministern.

Läs mer »
Scroll to Top