KONFERENSPROGRAM

Ta en titt nedan för förra årets program!

Sortera  
31 Resultat
4 februari, Föreläsning, Strategiskt inköp – på riktigt
Mia Lewis  Talare presenteras inom kort 

Building up a Procurement function starting from zero

Talare: Mia Lewis. Föreläsningen sker på svenska. Så fungerar strategiskt inköp i det privata näringslivet. Ta del av erfarenheter och lärdomar som kan föras över till offentlig upphandling.

Läs mer »
4 februari, Föreläsning, Juridik med affären i fokus
Johan Hübner  Martin Bogg 

Sociala medier ❤️ upphandling

Talare: Martin Bogg och Johan Hübner. Facebook, LinkedIn och Instagram används idag inte i någon större omfattning för offentlig upphandling, men kan det vara ett sätt att sprida information och skapa engagemang. Vilka blir de jurdiska konsekvenserna. I det här passet får du reda på när, var och hur sociala medier kan användas i offentlig

Läs mer »
4 februari, Workshop
Lennart Borghagen 

Våga förhandla

Talare: Lennart Borghagen. Det är möjligt att förhandla i de flesta upphandlingar, men möjligheten tas sällan till vara. Här får du en praktisk genomgång i hur du förhandlar.

Läs mer »
5 februari, Affärer, Föreläsning
Dan Frödén 

Öka lönsamheten och minska risken i dina affärer

Talare: Dan Frödén. Pressade priser, dåliga marginaler och höga risker nämns ofta i samma mening som offentlig upphandling. Här får du konkreta exempel på hur du får högre lönsamhet i din försäljning till offentlig sektor. Den offentliga sektorn dikterar dessutom oftast avtalsvillkoren. Här tar anbudsgivaren risker som sällan värderas. Du får verktyg att optimera din

Läs mer »
5 februari, Föreläsning, Hållbarhet
Bodil Nordin 

Rätt krav för hållbarhet och cirkulär ekonomi

Talare: Bodil Nordin. Genom att ställa rätt typ av krav i upphandlingar kan offentliga myndigheter bidra till en cirkulär ekonomi och mer återanvändning, vilket ger positiva effekter för både miljö och klimat. Marknad och utbud är redo, men hittills har efterfrågan från offentliga kunder varit svar. Hållbarhetschef Bodil Nordin visar på fördelar och möjligheter samt

Läs mer »
4 februari, Workshop
Charlotta Strengberg  Paula Hägg 

Så ställer du funktionskrav

Talare: Charlotta Strengberg och Paula Hägg. Att gå från att ställa krav på produkten eller tjänsten till att ställa krav på den funktion du vill uppnå skapar utrymme för leverantören att erbjuda nya lösningar och innovationer.

Läs mer »
5 februari, Digitalisering, Föreläsning
Christer Fröling  Ragnar Lindholm 

AI för bättre upphandlingskrav

Talare: Ragnar Lindholm och Christer Fröling. Med ny teknik kan formuleringar och krav i upphandlingsdokument analyseras. Potentiellt otydliga eller motstridiga krav kan på automatiskt väg upptäckas för att korrigeras innan upphandlingen annonseras. En genomgång av vad dagens teknik kan prestera.

Läs mer »
5 februari, Föreläsning, Hållbarhet
Erik Gustafsson 

Livscykelanalys för minskad klimatpåverkan

Talare: Erik Gustafsson. För att kunna ställa rätt krav måste du ha koll på klimatpåverkan i produktens hela livscykel: från råvara och tillverkning till hur den används och återvinns.

Läs mer »
Scroll to Top