KONFERENSPROGRAM

Programmet uppdateras löpande med nya sessioner och talare.

Sortera  
31 Resultat
4 februari, Föreläsning, Plenum
Hannes Dernehl 

Ny genomlysning av offentliga inköp

Talare: Hannes Dernehl. I ett forskningsprojekt har Tendium läst in data om offentliga upphandlingar och kan med med nya teknik i form av grafdatabaser ta fram nya samband och relationer mellan data. Här får du en genomgång av vad tekniken innebär och ny fakta kring offentliga inköp.

Läs mer »
5 februari, Workshop
Daniel Wendelsson  Gabriella Fossum Gunnarsson 

Offentlighet och sekretess i praktiken

Talare: Gabriella Fossum Gunnarsson och Daniel Wendelsson. Upphandlare måste i allt större omfattning väga begäran om sekretess på anbud mot offentlighetsprincipen och kraven på transparens i upphandlingen. I en praktisk workshop får du under professionell vägledning göra egna avväganden.

Läs mer »
5 februari, Affärer, Föreläsning
Dan Frödén 

Öka lönsamheten och minska risken i dina affärer

Talare: Dan Frödén. Pressade priser, dåliga marginaler och höga risker nämns ofta i samma mening som offentlig upphandling. Här får du konkreta exempel på hur du får högre lönsamhet i din försäljning till offentlig sektor. Den offentliga sektorn dikterar dessutom oftast avtalsvillkoren. Här tar anbudsgivaren risker som sällan värderas. Du får verktyg att optimera din

Läs mer »
4 februari, Föreläsning, Strategiskt inköp – på riktigt
Helena Sköld Lövgren  Katja Bähr  Sebastian Nordgren 

Panelsamtal: Hit vill vi nå. Så långt har vi kommit

Talare: Katja Bähr, Sebastian Nordgren och Helena Sköld Lövgren. Tre upphandlingschefer i panelsamtal om strategiskt inköp. Samtalet kretsar kring frågor som Vad krävs i form av resurser och kompetenser för att kunna arbeta strategiskt med inköp? Hur styr man om en organisation? Vad är vinsterna med att arbeta strategiskt? Hur långt har vi kommit? Vad

Läs mer »
4 februari, Entreprenad, Föreläsning
Viktoria Edelman 

Partnering – möjligheter och fallgropar

Talare: Viktoria Edelman. Att samverka vid entreprenader med partnering blir allt vanligare och en metod som många utförare förespråkar. När passar formen och vilka svårigheter finns i processen?

Läs mer »
5 februari, Föreläsning, Hållbarhet
Bodil Nordin 

Rätt krav för hållbarhet och cirkulär ekonomi

Talare: Bodil Nordin. Genom att ställa rätt typ av krav i upphandlingar kan offentliga myndigheter bidra till en cirkulär ekonomi och mer återanvändning, vilket ger positiva effekter för både miljö och klimat. Marknad och utbud är redo, men hittills har efterfrågan från offentliga kunder varit svar. Hållbarhetschef Bodil Nordin visar på fördelar och möjligheter samt

Läs mer »
5 februari, Föreläsning, Hållbarhet
Johan Davidsson 

Så följer vi upp arbetsrättsliga villkor

Talare: Johan Davidsson. Upphandlare ska ställa krav på lön, arbetstid och semester i nivå med kollektivavtal där det är behövligt. Göteborgs stad har inte bara följt krav utan även följt upp dem. Ta del av deras erfarenheter.

Läs mer »
4 februari, Föreläsning, Juridik med affären i fokus
Jerker Alm 

Så kan avtalet ändras

Talare: Jerker Alm. Avtal som löper över längre tid kan behöva anpassa för att fungera bättre när omständigheter förändras. Det är samtidigt en balansakt. För stora förändringar leder till att det ändrade avtalet kan ses som en otillåten direktupphandling. Jerker Alm reder ut var går gränsen mellan tillåtna ändringar och ändringar som innebär ny upphandling.

Läs mer »
4 februari, Workshop
Charlotta Strengberg  Paula Hägg 

Så ställer du funktionskrav

Talare: Charlotta Strengberg och Paula Hägg. Att gå från att ställa krav på produkten eller tjänsten till att ställa krav på den funktion du vill uppnå skapar utrymme för leverantören att erbjuda nya lösningar och innovationer.

Läs mer »
5 februari, Affärer, Föreläsning
Daniel Wendelsson  Kristoffer Sällfors 

Samarbete för att vinna affärer

Talare: Daniel Wendelsson & Kristoffer Sällfors. Det finns många olika sätt för leverantörer att samverka i upphandlingar. Här får du en genomgång av hur regelverket ser ut och vilka möjligheter som finns.

Läs mer »
5 februari, Workshop
Anna Nyström  Martin Bogg  Simon Arvmyren 

Skadestånd vid offentliga kontrakt

Talare: Anna Nyström, Martin Bogg & Simon Arvmyren. Skadestånd är en risk/möjlighet både enligt LOU och avtalsrätten. I praktisk workshop får du arbeta med konkreta case kring skadestånd vid offentlig upphandling.

Läs mer »
Scroll to Top