Kom igång med avtalsuppföljningen

Uppföljning är ett eftersatt område inom många upphandlande organisationer.

Scroll to Top