Från noll till tio miljarder. Strategiskt inköp i privat näringsliv.

Talare: Mia Lewis.
Så fungerar strategiskt inköp i det privata näringslivet. Ta del av erfarenheter
 och lärdomar som kan föras över till offentlig upphandling.

Scroll to Top