Avsteg från AB, ABT och ABK

Talare: Hedvig Cassne Lagrell.
Avsteg från standardavtalen för entreprenader och tekniska konsulter är vanliga. När är det lämpligt, när passar det inte och vilka kan konsekvenserna av olämpliga avsteg bli?

Scroll to Top