AI, textanalys och maskininlärning för inköp

Talare: Hannes Dernehl.
Följ med på en spännande exposé över vad den nya tekniken redan idag kan åstadkomma för inköps, upphandlings- och anbudsprocesser.

Scroll to Top