AI för bättre upphandlingskrav

Talare: Ragnar Lindholm och Christer Fröling.
Med ny teknik kan formuleringar och krav i upphandlingsdokument analyseras. Potentiellt otydliga eller motstridiga krav kan på automatiskt väg upptäckas för att korrigeras innan upphandlingen annonseras. En genomgång av vad dagens teknik kan prestera.

Scroll to Top