Konferensnyheterna för 2021

Mer fördjupning och ökat fokus på entreprenad

Vi pratade med Viktoria Hjärtenfalk, Upphandlingsdagarnas programansvarig. Läs mer för att höra hennes tankar kring nästa års konferensprogram.

Hur skulle du presentera programmet för Upphandlingsdagarna 2021?
Vi har ett utmanande 2020 bakom oss. För upphandlare i Sverige har utmaningarna bland annat bestått i att arbeta hemifrån, ersätta fysiska möten med videokonferenser, söka nya lösningar och leverantörer inom områden där det rått brist, både när det gäller varor och tjänster. För vissa organisationer har det varit svårt att hinna med sina vanliga upphandlingar eftersom det tagit all tid att ”släcka bränder”.

De naturliga mötesplatserna har ersatts av digitala varianter, både på gott och ont. Vi har insett att det digitala är möjligt och många gånger att föredra men jag tror också att många längtar till att få komma ut och träffa varandra på konferenser och utbildningar.

Programmet återspeglar det gångna året på det viset att många av programpunkterna kommer vara färgade av Corona pandemin. Den har påverkat de offentliga affärerna så pass mycket. Utöver det känns programmet komplett, där i stort sett alla, oavsett roll inom offentlig upphandling, kan finna intressanta programpunkter att lyssna till och delta i. Ett program som kommer inspirera till bättre offentliga affärer under 2021.

Finns det några nyheter i kommande års program som är värda att känna till?
Det jag tycker är roligast är att vi har valt att lägga in två fördjupningsspår per dag. Det kommer som vanligt att finnas spår med tre föreläsningar under en för- eller eftermiddag men det kommer också finnas möjlighet att fördjupa sig inom ett utvalt ämne. Då kommer föreläsningar att varvas av diskussioner, gruppuppgifter och erfarenhetsutbyten. Ytterligare en nyhet är att vi har ökat fokus på entreprenad. För upphandlande organisationer är entreprenadupphandling en viktig framgångsfaktor för att uppnå strategiska mål och entreprenadupphandlare är en betydande grupp inom offentlig upphandling.

År 2021 blir första året för dig som du är programansvarig för just Upphandlingsdagarna – vad ser du mest fram emot?
Jag är mycket tacksam över att ha fått det här ansvaret och vill självklart att det ska bli så bra som möjligt för så många som möjligt. Dock skulle ett program som täckte allas behov ta en hel vecka i anspråk.

Det jag ser mest fram emot är den glädje och iver jag tror vi kommer få se när vi äntligen får delta i en fysisk konferens. När det uppdämda behovet att tala med varandra och utbyta erfarenheter släpps loss. Själv kommer jag att ha ett annat fokus under dessa två dagar än att lyssna helhjärtat till programpunkterna men några stycken kommer jag att ha möjlighet att delta i. Det kommer dock bli svårt att välja vilka, helst skulle jag vilja klona mig.

Ska jag lyfta något som blir extra spännande så är det att på djupet reflektera över hur år 2020 med Corona-pandemin har påverkat och fortfarande påverkar de offentliga affärerna. Sedan hoppas jag också att överprövnings- och förenklingsutredningen har utmynnat i en lagrådsremiss under 2020 som utlovat. Det skulle betyda att vi har ännu mer att prata om under Upphandlingsdagarna.

Andra artiklar som kan intressera dig

Konferensnyheterna för 2021

Mer fördjupning och ökat fokus på entreprenad Vi pratade med Viktoria Hjärtenfalk, Upphandlingsdagarnas programansvarig. Läs mer för att höra hennes tankar kring nästa års konferensprogram. Hur skulle du presentera programmet för Upphandlingsdagarna 2021? Vi har ett utmanande 2020 bakom oss. För upphandlare i Sverige har utmaningarna bland annat bestått i att arbeta hemifrån, ersätta fysiska

Läs mer »

Easyfairs och SGS ingår avtal – säkerställande för en säker mötesplats

Upphandlingsdagarnas arrangör Easyfairs har ingått avtal med SGS. Det är ett världsledande företag som syftar till att inspektera, verifiera, testa och certifiera med målet att säkerställa hälsa och välmående för såväl besökare som utställare men också anställda under eventen och på samtliga anläggningar. “We want to be sure that every visit to our events and

Läs mer »

Enkla strategiska affärer

Förenkla! Förenkla borde bli årets ord, det ord vi på riktigt tar till oss år 2020. Det är detta år vi verkligen börjar eller växlar upp arbetet med att på ett enklare sätt göra bra strategiska affärer.  Systemstöd kan effektivisera och förenkla upphandlingsprocessen för upphandlare, men förutom det behövs även upphandlingsdokumenten ses över och förenklas.

Läs mer »
Scroll to Top