Köpare och säljare – Låt oss dela med oss av vår kompetens genom ökad Dialog

Drömmen i alla affärsuppgörelse är att det ska finnas två vinnare. Köparen ska få ett värde som ökar dess utveckling och säljaren ska leverera ett värde som tillfredställer hen samtidigt som man som företag måste göra en liten ekonomisk vinning för fortsatt existens och överlevnad. Detta sker idag i offentlig sektor, mer och mer. Men allt kan bli bättre.

Jag har under de senaste 20 åren deltagit på massor av intressanta mässor och seminarie kring offentlig upphandling kopplat till mitt arbete. På detta sätt har jag fått en god bild av den offentliga köparen, dess utmaningar och möjligheter. Jag har lärt mig LOU och analyserat rättsfall. Förkovrat mig i massor av utbildingar och alltid fört en aktiv dialog med köparsidan.

Men, det som slagit mig mer och mer de sista åren är bristen av mässor och seminarier där vi leverantörer får komma till tals och beskriva vår bild, våra utmaningar och möjligheter med att göra affärer med offentlig sektor. Men, det får vi verkligen utrymme att göra här på Upphandlingsdagarna 2020. Tack. Det är viktigt att båda perspektiven alltid få belysas, att vi som leverantörer också få berätta hur viktigt det är att varje enskilt SKALL krav kan vara helt avgörande för ett företags framtida ”vara eller inte vara”.

Att arbeta med inköp och upphandling på en myndighet måste vara ett av de absolut svåraste yrken som finns. Att göra ett bra inköp som ofta påverkar en hel myndighet, kort om personal och kort om tid att genomföra ett upphandlingsprojekt. Utöver detta ska man följa LOU, samtidigt som marknaden kräver att det ska göras en ”bra affär,  annars finns risken att den överprövas. Jag har en enorm repsekt för att detta i flera fall är nästintill ”Mission impossible”.

Här sträcker jag och vi som leverantör ut en hand, och undrar, hur kan vi hjälpa er för att än snabbare nå fram till en än bättre offentlig affär? Kan vi gå enade mot politiken? Jag tror nämligen, eller, är helt övertygad, att om vi Köpare och Säljare, delar med oss ännu mer av vår vardag, lär känna varandra och våra olika perspektiv, lär och hjälper varandra att skapa två vinnare i en affär, då kommer vi att kunna ta nästa steg mot en ännu bättre offentlig affär.

Skribent: Fredrik Kristiansson, Affärsutvecklings- & Anbudschef Kinnarps AB

Andra artiklar som kan intressera dig

Konferensnyheterna för 2021

Mer fördjupning och ökat fokus på entreprenad Vi pratade med Viktoria Hjärtenfalk, Upphandlingsdagarnas programansvarig. Läs mer för att höra hennes tankar kring nästa års konferensprogram. Hur skulle du presentera programmet för Upphandlingsdagarna 2021? Vi har ett utmanande 2020 bakom oss. För upphandlare i Sverige har utmaningarna bland annat bestått i att arbeta hemifrån, ersätta fysiska

Läs mer »

Easyfairs och SGS ingår avtal – säkerställande för en säker mötesplats

Upphandlingsdagarnas arrangör Easyfairs har ingått avtal med SGS. Det är ett världsledande företag som syftar till att inspektera, verifiera, testa och certifiera med målet att säkerställa hälsa och välmående för såväl besökare som utställare men också anställda under eventen och på samtliga anläggningar. “We want to be sure that every visit to our events and

Läs mer »

Enkla strategiska affärer

Förenkla! Förenkla borde bli årets ord, det ord vi på riktigt tar till oss år 2020. Det är detta år vi verkligen börjar eller växlar upp arbetet med att på ett enklare sätt göra bra strategiska affärer.  Systemstöd kan effektivisera och förenkla upphandlingsprocessen för upphandlare, men förutom det behövs även upphandlingsdokumenten ses över och förenklas.

Läs mer »
Scroll to Top